Sužinok daugiau apie Active Citizens:

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

APIE PROJEKTĄ

Programa Active Citizens skatina bendruomenių inicijuojamus socialinius pokyčius. Ji motyvuoja bendruomenių narius prisiimti atsakomybę už savo aplinką bei socialinius poreikius ir suteikia jiems reikalingas žinias, įgūdžius bei patirtį.

 

Programos tikslinė auditorija yra bendruomenių lyderiai, kurie dirba su socialiai jautriomis ir pažeidžiamomis bendruomenėmis. Šie bendruomenių lyderiai turi bendruomenių pasitikėjimą bei palaikymą-  tai nevyriausybinės organizacijos, religiniai lyderiai, politikai, jaunimo darbuotojai ir pan. Jie yra įtakingi ir dirba tam, kad bendruomenės narių gyvenimas gerėtų.

 

Programa suteikia žinias ir įgūdžius reikalingus identifikuoti ir suburti tinklą žmonių, kurie padeda vieni kitiems pasiekti bendrų tikslų. Visų pirma, tai tinklas asmenų vietos / bendruomenės lygmenyje; bei institucijos, kurios įsitraukusios į socialinį dialogą nacionaliniame lygmenyje. Tai apima ir tarpžinybinį, tarpsektorinį bendradarbiavimą, skatina verslo, žiniasklaidos ir kitų sektorių įsitraukimą. Tokių tinklų sukūrimas stiprina socialinę įtrauktį, bendruomenės atsparumą konfliktui bei padidina galimybes bendruomenės socialiniam vystymuisi.

APIE

PROJEKTĄ

 

METODIKA

METODIKA

Active Citizens yra Britų tarybos socialinės lyderystės programa, kuri diegia ir skatina tarpkultūrinį dialogą ir socialinę atsaklomybę kai dvi iš pagrindinių XXI-ojo amžiaus lyderystės kompatencijų.

 

Šią programą Britų taryba kartu su pilietinės visuomenės organizacijomis įgyvendina visame pasaulyje. Ji prasidėjo 2009-aisiais metais ir buvo įgyvendinta Europoje, Viduriniuosiuose Rytuose, Afrikoje, Pietų Azijos valstybėse. Iki šios dienos, ji jau įtraukė daugiau negu 100 000 dalyvių į mokymus, konferencijas, bendruomenių tyrimus bei pažintinius vizitus.

 

Active Citizens programa tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio valstybėse yra paremta vieninga metodika, kuri yra aprašyta metodiniame leidinyje fasilitatoriams (Toolkit for facilitators). Metodinį leidinį sudaro 5-ios dalys: (1) programos pristatymas, (2) pasirengimas renginiui, (3) renginio įgyvendinimas ir (4) tęstinumas po renginio. Taip pat, leidinyje galima rasti (5) daug resursų bei rekomenduojamų metodų, kurie padeda planuoti ir įgyvendinti veiklas su bendruomenės nariais.

Galite parsisiųsti metodinį leidinį Jūsų pasirinkta kalba:

anglų k.
rusų k.
lenkų k.
lietuvių k.
 

PROGRAMOS

FASILITATORIAI

 

VEIKLŲ ŽEMĖLAPIS

Pirmaisiais projekto metais veiklos yra sutelktos šešiose Lietuvos savivaldybėse, kuriose vyks bendruomenių susitikimai, bus paremta po 5-is bendruomenių projektus. Tačiau per platų partnerių tinklą, tikimės, kad projekto veiklos bei žinia pasieks ir bendruomenes šalia jūsų. Planuojame, kad ateityje projektas įtrauks ir daugiau Lietuvos regionų bei organizacijų.

 

VAIZDINĖ

       TAPATYBĖ

VAIZDINĖ

TAPATYBĖ

Pagrindinė programos spalva visame pasaulyje yra žalia, simbolizuoja tvarų vystymąsi, taiką, bendruomenę, artumą vietos lygmeniui. Tačiau Lietuvoje mes įvedėme du išskirtinius elementus - (1) didelis dėmesys inovacijoms ir technologijų naudojimui ir (2) super herojus. Kodėl? Nes tai XXI amžius, nes tai patrauklu jaunimui, nes būti aktyviu- yra ne tik smagu, bet ir kieta!

 

Tuo pačiu, mes parodome, kad aktyvumas bendruomenėje yra ne našta, o galimybė. Galimybė kurti ir gerinti jus supančią aplinką, galimybė kurti bendravimo ir bendradarbiavimo tinklus su kitais bendruomenės narius. Kartu mes galime daugiau, kartu mes galime geriau. Todėl viena iš mūsų naudojamų grotažymių yra #kartu.

Pakvieskite draugus ir pažįstamus prisijungti prie mūsų:

 

ORGANIZATORIAI IR

PARTNERIAI

Šią programą Lietuvoje įgyvendina Britų taryba ir Politikos tyrimų ir analizės institutas. Prie projekto įgyvendinimo prisideda Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba (MOPT) bei su jaunimu dirbančios įstaigos ir institucijos. Active Citizens Lietuvoje prisideda prie Prezidentės D.Grybauskaitės inicijuotos kampanijos "Už saugią Lietuvą"

Šis projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, įgyvendinamos Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje, dalis.

 

SOCIAL ACTION

           PROJECTS

SOCIAL ACTION PROJECTS

Socialinius veiksmus / projektus vykdo asmenys ar žmonių grupės, dirbančios  #kartu bendruomenės labui, o ne siekiant asmeninės naudos ar pelno. #ActiveCitizens projekto tikslas - sukelti socialinius pokyčius, kurie bus naudingi asmeniui, bendruomenėms ar visuomenei.

Pagal "Aktyvių piliečių" mokymo programą dalyviai ugdo įgūdžius ir žinias, kurios padėda jiems planuoti ir įgyvendinti socialinės veiklos projektus. Jie dirba kartu, kad įgyvendintų veiklas, kurios pagerintų bendruomenės gyvenimą. 

 

Projektai turi būti  gerai suplanuotas ir naudoti vietinius ir pasaulinius ryšius. Projektai susiję su tokiais klausimais kaip galimybė dalyvauti vietos politikoje (sprendimų priėmime), aplinka, klimato kaita, bendruomenės sanglauda, pragyvenimo šaltiniais ir raštingumu. Programa suteikia dalyviams gilesnį supratimą apie kultūrinius ir socialinius klausimus, kurie įtakoja skirtingas bendruomenes visame pasaulyje. 

Programa 2017 - 2018 metais Lietuvoje dalinai finansavo 30 socialinių veiksmų tiksliniuose rajonuose, projektų idėjos gimsta kartu su bendruomenės nariais analizuojant poreikius bei galimybes suburti bendruomenes bendroms veikloms. 2018 - 2019 metais finansuosime dar 30 projektų.  

Jei jus domina socialinio projekto kūrimas, apsilankykite metodinio leidinio ketvirtame modulyje, kuriame rasite informaciją, kuri padės planuoti ir valdyti projektus.  Programos organizatoriai gali jums patart dėl galimų finansavimo šaltinių. 

 

    ŽENKLIUKŲ

SISTEMA

ŽENKLIUKŲ

SISTEMA

Projekto veiklose mes naudojame skaitmeninius mokymosi ženkliukus, kurie padeda mokytis mokytis (learning to learn) bei padeda pripažinti neformalų dalyvių mokymąsi ir pasiekimus. 

 

Naudojame Badgecraft platformą ir programėlę "Badge Wallet" ("iOS", "Android") 

#ActiveCitizens fasilitatoriams sukūrėme specialų ženklelių rinkinį, kuris remiasi Europos mokymosi strategija (10 ženklelių) ir konkrečiais ženkleliais, susijusiais su "Active citizens" 4 moduliais. Ženklelių vaizdinė tapatybė atitinka ir stiprina pačios programos identitetą. 

Visi fasilitatoriai (mokymų dalyviai) parsisiuntė programėlę ir naudojo ją mokymų metu, kad galėtų apmąstyti savo mokymosi procesą bei pasiekimus, gavo kitų dalyvių bei mokymų vadovų patvirtinimą ir įgytų kompetencijų pripažinimą. 

Antra dalis ženkliukų sistemos palaiko fasilitatorius planuojant ir organizuojant veiklas su bendruomene, viešinant projekto rezultatus.

Badge

Wallet

 
 

SUSISIEKITE SU MUMIS!

SUSISIEKITE

Norėtum prisijungti prie #ActiveCitizens Lietuvoje? Nori burti bendruomenę ir nežinai nuo ko pradėti? Nori naudoti mūsų skaitmeninius ženkliukus pilietiškumo pamokose ar savo organizacijos veiklose? 

Active Citizens programos Lietuvoje vadovas:

Junkis prie mūsų būrio Facebook'e!